رویداد حمایت از ایده پردازی و نوآوری های دیجیتال

این رویداد به عنوان اولین رویداد ایده پردازی و نوآوری در حوزه فناوری های بیمه (اینشورتک) و سلامت دیجیتال و با حمایت سازمان تأمین اجتماعی برگزار می گردد. این رویداد در راستای بهره گیری از رویکرد نوآوری باز در سازمان تامین اجتماعی و نیز حمایت از اکوسیستم کسب و کارهای نوپا (استارت آپ) در کشور با محوریت حوزه فناوری های بیمه و سلامت دیجیتال برگزار می گردد. هدف از این رویداد جلب مشارکت و حمایت از کلیه کارآفرینان دیجیتال، استارت آپ ها، نیروهای جوان، نخبه و مستعد کشور جهت خلق ارزش و نوآوری در خدمات سازمان تامین اجتماعی در بستر فناوری های نوین دیجیتال می باشد.