امکان ثبت نام برای شرکت کنندگان در فصل دوم جشنواره فراهم است

اولین جلسه داوری و ارزیابی استارت آپ ها و ایده پردازی ها بر اساس معیارهایی از قبیل توانمندی علمی و فنی تیم پیشنهاد دهنده برای اجرای ایده، میزان شفاف و واضح بودن ایده، توجیه اقتصادی و بازگشت سرمایه، قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ایده در سازمان، نوآوری، خلاقیت و ابتکار قابل توجه در ایده مطرح شده و ... که از پیش اعلام شده بود، برای 5 استارت آپ در تاریخ 97/07/25 تشکیل شد.

مهندس علی معیری با اعلام این خبر افزود: در راستای حمایت سازمان از ایده های نوین و پیاده سازی سندباکس نوآوری در سازمان، جشنواره دیجیتال در دو بخش ایده پردازی و استارت آپ ها از تاریخ ۱۰ تیر ماه لغایت ۱۰ شهریورماه برگزار گردید.

هدف از این رویداد که جلب مشارکت و حمایت از کلیه کارآفرینان دیجیتال، استارت آپ ها، نیروهای جوان، نخبه و مستعد کشور جهت خلق ارزش و نوآوری در خدمات سازمان تامین اجتماعی در بستر فناوری های نوین دیجیتال بود، در بخش ایده پردازی ۴۱ ایده توسط مخاطبین سازمان به ثبت رسیده است و در بخش استارت آپ ها تعداد ۱۹ استارت آپ اعلام آمادگی با سازمان تامین اجتماعی نموده اند.

گفتنی است اولین جلسه داوری و ارزیابی استارت آپ ها و ایده پردازی ها بر اساس معیارهایی از قبیل توانمندی علمی و فنی تیم پیشنهاد دهنده برای اجرای ایده، میزان شفاف و واضح بودن ایده، توجیه اقتصادی و بازگشت سرمایه، قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ایده در سازمان، نوآوری، خلاقیت و ابتکار قابل توجه در ایده مطرح شده و … که از پیش اعلام شده بود، برای ۵ استارت آپ در تاریخ ۲۹۷/۰۷/۲۵ تشکیل شد.

این رویداد به صورت یک فرآیند دوره ای و مستمر در نظر گرفته شده است. بطوریکه در دوره های زمانی مختلف مطابق با تقویم رویدادها در فراخوان اعلام عمومی و امکان ثبت نام برای شرکت کنندگان در فصل دوم جشنواره فراهم است.

مطالب مرتبط