اهمیت و ضرورت رویداد

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان پیشگام در پیوند بین نوآوری و فناوری از یک طرف با توجه به گستردگی فعالیتهایش در حوزه خدمات بیمه ای و خدمات درمانی و از طرف دیگر با درک تحولات جدید در حوزه نوآوریهای دیجیتال، درصدد شناسایی فرصتهای جدید برای مشارکت در توسعه ایده های نوآورانه مبتنی بر فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی می باشد. برای این منظور، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد مردمی با اعتقاد به اهمیت مشارکت مردمی در حل مسائل و چالش های نوآوری سازمانهای کشور اقدام به برگزاری اولین رویداد با رویکرد نوآوری باز به منظور حمایت از ایده پردازی و نوآوری در حوزه خدمات سازمان تامین اجتماعی با محوریت بهره گیری از فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی نموده است. لازم به ذکر است این رویداد به صورت یک فرایند مستمر در نظر گرفته شده است و در مقاطع زمانی مشخص نتایج و دستاوردهای آن اطلاع رسانی خواهد گردید.