محورهای اصلی رویداد

مهمترین تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی برمبنای قانون تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به آن، که می تواند به عنوان محورهای اصلی رویداد در نظر گرفته شود عبارتند از:

۱- حمایت در برابر حوادث، بیماری‌ها و بارداری ۲- مستمری بازنشستگی۳- مستمری از کارافتادگی۴- مستمری بازماندگان۵- مقرری بیمه بیکاری۶- غرامت دستمزد ایام بیماری۷- پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی ۸- کمک هزینه ازدواج و سایر خدمات سازمان مرتبط با بیمه و سلامت است.

لازم به ذکر است در سال های اخیر با توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نوین همچون فناوریهای تحلیل داده و کلان داده، اینترنت اشیاء، رایانش ابری، توسعه شبکه های اجتماعی و توسعه برنامه های کاربردی موبایلی و فناوری وب این امکان برای بسیاری از سازمانهای فعال در حوزه بیمه و سلامت دیجیتال فراهم شده است تا علاوه بر نوآوری در فرایندها، محصولات و خدمات شان به نوآوری در مدل کسب و کارشان نیز اقدام نمایند. لذا با توجه به گستردگی و تنوع نوآوری های دیجیتال در حوزه فناوری های بیمه و سلامت دیجیتال، محورهای رویداد محدود به موارد فوق نبوده و شرکت کنندگان می توانند با شناسایی چالش ها و فرصتهای جدید موجود در این حوزه اقدام به شناسایی نیازها و ارائه راهکار بپردازند.