مراحل برگزاری رویداد

این رویداد در چهار مرحله اصلی برگزار می شود. در مرحله اول پس از اعلان فراخوان عمومی، مخاطبان می‌توانند از تاریخ ۱۰ تیرماه لغایت ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۷ نسبت ثبت نام و ارسال ایده ها و یا محصولات و طرح های تجاری خود با مراجعه به وب سایت سازمان به آدرس Tamin.ir و لینک مرتبط با سامانه اقدام نمایند. در مرحله دوم براساس نظر هیات داوران، ایده ها تا پایان مهر ماه مورد ارزیابی اولیه قرار گرفته و سپس در مرحله سوم این فرصت داده می شود تا پیشنهاد نهایی شرکت کنندگان تا پایان آبان ماه در قالب طرح تجاری یا نمونه اولیه محصول تکمیل گردد. در ضمن در این مرحله امکان ارایه خدمات مشاوره و آموزشی به شرکت کنندگان فراهم می گردد. در مرحله چهارم یعنی آخرین مرحله رویداد بصورت دموشو برگزار می گردد از بین پیشنهادات برگزیده، صرفاً آن دسته از پیشنهاداتی که عملیاتی شده اند مورد تقدیر قرار گرفته و یا فرصت همکاری با سازمان ایجاد می گردد. در ادامه جزییات هر یک از مراحل اصلی رویداد شرح داده شده است:

مرحله اول: انجام فراخوان عمومی، معرفی و اطلاع رسانی و ثبت نام در رویداد

• اعلان عمومی، معرفی رویداد، تبلیغات و سایتهای خبری

• شروع فرآیند ایده پردازی حول محورهای مرتبط

• ثبت پیشنهادات ایده پردازی و نوآوری در سایت رسمی سازمان از طریق فرم های مشخص شده در سامانه ایده پردازی های دیجیتال

مرحله دوم: بررسی و داوری اولیه طرح ایده ها یا نوآوری ها

• داوری اولیه ایده ها و یا محصولات/طرح های تجاری توسط داوران

• اعلام ایده ها و یا محصولات برتر مورد قبول جهت تکمیل

مرحله سوم:  تکمیل طرح ایده ها یا نواوری ها

در مرحله سوم همانطور که در شکل ذیل نشان داده شده است یک ماه فرصت داده می شود تا طرح پیشنهادی شرکت کنندگان برگزیده در قالب طرح تجاری یا نمونه اولیه محصول تکمیل و نهایی شود .

لازم به ذکر است به تیم های برگزیده در رویداد، کمک می شود تا بتوانند  طرح پیشنهادیشان را تا پایان سال از طریق همکاری با سازمان اجرایی نمایند.

مرحله چهارم: اعلام برندگان و تقدیر

در این مرحله از تیم های برگزیده هر فصل که قادر به اجرایی شدن طرح پیشنهادی شان در سازمان گردیده اند تقدیر و یا فرصت همکاری، جهت پیاده سازی و حمایت توسط سازمان داده می شود.