شرایط شرکت کنندگان در رویداد

کلیه افراد مستعد، متخصصان، نخبگان، فناوران، نوآوران، دانشجویان، توسعه دهندگان وب و هر فرد خلاق و ایده پرداز خارج از سازمان می تواند در قالب فردی، تیمی و یا یک شرکت استارت آپی در این رویداد شرکت نماید. پیشنهادات ارایه شده می تواند در قالب ایده های خلاقانه یا طرح های نوآورانه یا محصولات و خدمات دیجیتالی باشد که در راستای توسعه خدمات تأمین اجتماعی در کشور می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد. لازم به ذکر است استارت آپ هایی که دارای محصول می باشند از اولویت بالاتری برای همکاری و حمایت توسط سازمان برخوردار می باشند .