سازمان رویداد

کمیته عالی راهبری رویداد (شورای سیاستگذاری)

متشکل از معاونین سازمان تأمین اجتماعی و مدیران مرتبط می باشند. دبیر اجرایی این کمیته مدیرکل فناوری اطلاعات سازمان می باشد. وظیفه این کمیته عبارتند از:

• تعیین و تصویب اهداف رویداد

• تعیین و تصویب روش و فرآیند کلان برگزاری رویداد

• نظارت کلان بر روند برگزاری رویداد

• پیگیری و هماهنگی لازم برای پیاده سازی ایده ها

کمیته داوران رویداد

متشکل از متخصصان حوزه نوآوری و استارتاپ ها و اساتید دانشگاه می باشند که وظایف آنها عبارتند از:

• ارزیابی اولیه ایده ها

• ارزیابی ثانویه طرح ها و MVP های تکمیل شده

کمیته مربیان و مشاوران رویداد

متشکل از جمعی از برترین مربیان با تجربه و با سابقه کار در مراکز شتابدهنده و رویدادهای استارتاپی می باشند و ظایف آنها عبارتند از:

• ارایه آموزش های لازم به مشارکت کنندگان پس از ارزیابی اولیه

• ارایه توصیه ها و مشورت های لازم به آنها در راستای تکمیل ایده ها و طرح ها و MVP ها

کمیته محورهای تخصصی

متشکل از نمایندگان کلیه بخش های کسب و کاری سازمان تأمین اجتماعی در بخش بیمه و سلامت می باشند که وظیفه جهت دهی و هماهنگی برای تکمیل و اجرایی شدن ایده های برگزیده در راستای نیازهای واقعی سازمان را برعهده دارند.