تقویم زمانی برگزاری رویداد

فراخوان برگزاری این رویداد بصورت یک فرایند دوره ای و مستمر در نظر گرفته شده است، بطوریکه در دوره های زمانی مختلف مطابق با تقویم رویدادها در فراخوان اعلان عمومی و امکان ثبت نام برای شرکت کنندگان فراهم می گردد. از این رو امکان ثبت نام اولیه و ارسال پیشنهادات برای کلیه علاقه مندان در اولین دوره از برگزاری این رویداد از تاریخ ۱۰ تیرماه فراهم شده است. برای این منظور نیاز است کلیه داوطلبان شرکت در این رویداد با ثبت نام در سایت di.tamin.ir و از طریق بخش ثبت نام سامانه، نسبت به تکمیل و ارسال فرم های مربوط به معرفی ایده ها و یا استارت آپ خود تا ۱۰ شهریور اقدام نمایند. ارزیابی اولیه توسط داوران تا پایان مهرماه صورت گرفته و سپس این فرصت به شرکت کنندگان داده می شود تا پایان آبان ماه نسبت به تکمیل و ارسال پیشنهاد نهایی شان بصورت طرح ویا محصول اولیه تجاری اقدام نمایند. در طی این مدت با برگزاری جلسات کارشناسی خدمات آموزشی و مشاوره مورد نیاز به شرکت کنندگان ارایه خواهد گردید تا بتوانند طرح یا محصول مرتبط با ایده پیشنهادیشان را ارایه نمایند. در پایان هر رویداد برگزیدگان نهایی معرفی می شوند تا اقدامات لازم برای اجرای ایده شان توسط سازمان فراهم شود. در پایان سال آن دسته از پیشنهاداتی که موفق به اجرا وعملیاتی شدن محصولات و خدمات جدید دیجیتال در سازمان تامین اجتماعی گردیده اند مورد حمایت مادی و معنوی سازمان قرار خواهند گرفت.