مزایای رویداد برای شرکت کنندگان

کلیه شرکت کنندگان در این رویداد می توانند از مزایای ذیل برخوردار گردند:

• آشنا شدن با فرصتهای جدید ایده پردازی و نوآوری در فناوری های بیمه و سلامت دیجیتال

• توانمندسازی ایده پردازان، نوآوران و صاحبان کسب و کارهای نوپا

• فراهم شدن امکان اشتراک و تبادل ایده ها

• فراهم شدن امکان همکاری بین استارت آپ ها و سازمان تامین اجتماعی

• حمایت معنوی و مادی از مرحله ایده تا اجرای آن